Density of the mandibular ramus (cancellous:cortical bone volume ratio) as a predictor of the lingual fracture pattern in bilateral sagittal split osteotomy

J. G. van der Hee, J. P. Verweij, H. K.T. de Jonge, M. Fiocco, G. Mensink, J. P.R. van Merkesteyn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The aim of this retrospective cohort study was to evaluate the relative amount of cancellous bone in the mandibular ramus as a predictor of lingual fracture patterns after bilateral sagittal split osteotomy (BSSO). The study including 78 consecutive patients (156 osteotomy sites). In preoperative cone-beam computed tomographic (CT) scans, the volumes of cancellous and cortical bone in the BSSO surgical field were estimated. Patients were divided into two groups based on the cancellous:cortical bone ratio. We studied postoperative cone-beam CT scans for lingual fracture lines and subcategorised them according to the lingual split scale (LSS). Generalised linear mixed models (GLMM) were estimated to evaluate the association between the cancellous:cortical bone ratio and the lingual fracture pattern. There was a significant association between the cancellous:cortical bone ratio of the mandibular angle and the lingual fracture pattern after BSSO. Mandibular angles with a relatively small amount of cancellous bone showed significantly more LSS3 fracture lines (OR = 1.990, 95%CI 1.043 to 3.796, p = 0.043). These mandibular angles also showed more unfavourable fractures (LSS4), although this was not significant (OR = 2.352, 95%CI 0.748 to 7.392, p = 0.143). The relative amount of cancellous bone in the mandibular angle is significantly associated with the lingual fracture line after BSSO.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)427-431
Aantal pagina's5
TijdschriftBritish Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
Volume58
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2020
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Density of the mandibular ramus (cancellous:cortical bone volume ratio) as a predictor of the lingual fracture pattern in bilateral sagittal split osteotomy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit