Desensitization protocol should not be used in acute lymphoblastic leukemia patients with silent inactivation of PEGasparaginase

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e102-e104
TijdschriftHaematologica
Volume99
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul. 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit