Detecting fetal subchromosomal aberrations by MPS: An unexpected discrepancy between amniocyte DNA and ccffDNA

Karen Buysse, Joep de Ligt, Irene M. Janssen, Bregje W.M. van Bon, Ingrid Gomes, Jayne Hehir-Kwa, Alex J. Eggink, John M.G. van Vugt, Lisenka E.L.M. Vissers, Ad Geurts van Kessel, Brigitte H.W. Faas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)402-405
Aantal pagina's4
TijdschriftPrenatal Diagnosis
Volume34
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit