Detection of melanoma micrometastases in sentinel nodes - The cons

Johannes H.W. de Wilt, Alexander C.J. van Akkooi, Cornelis Verhoef, Alexander M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Detection of melanoma micrometastases in sentinel nodes - The cons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Immunology and Microbiology