Determinants of ototoxicity in 451 platinum-treated Dutch survivors of childhood cancer: A DCOG late-effects study

DCOG-LATER, The Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

62 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Determinants of ototoxicity in 451 platinum-treated Dutch survivors of childhood cancer: A DCOG late-effects study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen