Determination of Melphalan and Hydrolysis Products in Body Fluids by GC-MS

G. De Boeck, K. Van Cauwenberghe, A. M.M. Eggermont, A. T. Van Oosterom, E. A. De Bruijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

27 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)697-700
Aantal pagina's4
TijdschriftHRC Journal of High Resolution Chromatography
Volume20
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit