Determination of sunitinib and its active metabolite N-desethylsunitinib in sweat of a patient

Nienke A.G. Lankheet, Christian U. Blank, Henk Mallo, Sandra Adriaansz, Hilde Rosing, Jan H.M. Schellens, Alwin D.R. Huitema, Jos H. Beijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

35 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Determination of sunitinib and its active metabolite N-desethylsunitinib in sweat of a patient'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen