Development and implementation of a patient reported outcome intervention (QLIC-ON PROfile) in clinical paediatric oncology practice

Vivian Engelen, Lotte Haverman, Hendrik Koopman, Netteke Schouten-van Meeteren, Esther Meijer-van den Bergh, Jantien Vrijmoet-Wiersma, Elisabeth Maria van Dijk, Bob Last, Symone Detmar, Martha Grootenhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

46 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development and implementation of a patient reported outcome intervention (QLIC-ON PROfile) in clinical paediatric oncology practice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen