Development and validation of a nomogram to predict recurrence and melanoma-specific mortality in patients with negative sentinel lymph nodes

D. Verver, D. van Klaveren, V. Franke, A. C.J. van Akkooi, P. Rutkowski, U. Keilholz, A. M.M. Eggermont, T. Nijsten, D. J. Grünhagen, C. Verhoef

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development and validation of a nomogram to predict recurrence and melanoma-specific mortality in patients with negative sentinel lymph nodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen