Development and validation of an integrated LC-MS/MS assay for therapeutic drug monitoring of five PARP-inhibitors

M. A.C. Bruin, N. de Vries, L. Lucas, H. Rosing, A. D.R. Huitema, J. H. Beijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development and validation of an integrated LC-MS/MS assay for therapeutic drug monitoring of five PARP-inhibitors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Keyphrases