Development of a self-limiting model of methotrexate-induced mucositis reinforces butyrate as a potential therapy

A R da Silva Ferreira, S A J van der Aa, T Wehkamp, H R Wardill, J P Ten Klooster, J Garssen, L F Harthoorn, A Hartog, H J M Harmsen, W J E Tissing, J van Bergenhenegouwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of a self-limiting model of methotrexate-induced mucositis reinforces butyrate as a potential therapy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen