Development of malignant germ cells - the genvironmental hypothesis

Leendert H J Looijenga, Ton Van Agthoven, Katharina Biermann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

46 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of malignant germ cells - the genvironmental hypothesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen