Development of selective bispecific Wnt mimetics for bone loss and repair

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftNature communications
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit