Dexrazoxaan bij antracycline-geïnduceerde cardiotoxiciteit en antracycline-extravasatie

Andrew K.L. Goey, Jan H.M. Schellens, Jos H. Beijnen, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageDexrazoxane in anthracycline-induced cardiotoxicity and anthracycline extravasation
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1105-1110
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume154
Nummer van het tijdschrift23
StatusGepubliceerd - 12 jun. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit