Diagn ose in beeld: Een baby met een onduidelijk geslacht

Burgo J. Jansen, Rick R. Van Rijn, A. S.P. Van Trotsenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Samenvatting

In a neonate with ambiguous genitalia, physical examination revealed a phallus. Ultrasonography showed a vagina and uterus, but no gonads. Because of severe undervirilisation in the presence of a uterus, probably due to 46,XY gonadal dysgenesis, parents were advised female sex assignment. When after a few weeks the phallus had increased in size, abdominal laparoscopy showed an underdeveloped uterus. Gonadal biopsy confirmed gonadal dysgenesis. Sex assignment was reconsidered and changed into the male gender.

Vertaalde titel van de bijdrageA neonate with ambiguous genitalia
Originele taal-2Nederlands
ArtikelnummerA9095
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume159
Nummer van het tijdschrift41
StatusGepubliceerd - 2015
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diagn ose in beeld: Een baby met een onduidelijk geslacht'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit