Diagnose in beeld (232). Een neonatus met gallig braken

A. De Vries, R. R. Van Rijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Samenvatting

A prematurely born girl presented with abdominal distension, bilious vomiting and a football sign on a plain abdominal X-ray, due to accumulation of free gas following infarction and perforation of the ileum: a complication of indomethacine.

Vertaalde titel van de bijdrageDiagnostic image (232). A neonate with bilious vomiting
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)637
Aantal pagina's1
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume149
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 19 mrt. 2005
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diagnose in beeld (232). Een neonatus met gallig braken'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit