Diagnosing COVID-19-associated pulmonary aspergillosis

European Confederation of Medical Mycology, International Society for Human and Animal Mycology, European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases Fungal Infection Study Group, ESCMID Study Group for Infections in Critically Ill Patients

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

152 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e53-e55
TijdschriftThe Lancet Microbe
Volume1
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit