Diagnostic accuracy of a step-up imaging strategy in pediatric patients with blunt abdominal trauma

J. Van Schuppen, D. C. Olthof, J. C.H. Wilde, L. F.M. Beenen, R. R. Van Rijn, J. C. Goslings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diagnostic accuracy of a step-up imaging strategy in pediatric patients with blunt abdominal trauma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen