Differences in the prevalence of PTPN11 mutations in FAB M5 paediatric acute myeloid leukaemia [6]

B. F. Goemans, Ch M. Zwaan, S. Martinelli, P. Harrell, D. De Lange, C. Carta, D. Reinhardt, K. Hählen, U. Creutzig, M. Tartaglia, M. C. Heinrich, G. J.L. Kaspers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)801-803
Aantal pagina's3
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume130
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit