Different effects of CSA and CSB deficiency on sensitivity to oxidative DNA damage

Harm De Waard, Jan De Wit, Jaan Olle Andressoo, Conny T.M. Van Oostrom, Bente Riis, Allan Weimann, Henrik E. Poulsen, Harry Van Steeg, Jan H.J. Hoeijmakers, Gijsbertus T.J. Van Der Horst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

88 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Different effects of CSA and CSB deficiency on sensitivity to oxidative DNA damage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Immunology and Microbiology

Medicine and Dentistry

Agricultural and Biological Sciences

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science