Different expression of glutathione S-transferase alpha, mu and pi in childhood acute lymphoblastic and myeloid leukaemia

M L Den Boer, R Pieters, K M Kazemier, G E Janka-Schaub, G Henze, U Creutzig, G J Kaspers, P R Kearns, A G Hall, A D Pearson, A J Veerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Different expression of glutathione S-transferase alpha, mu and pi in childhood acute lymphoblastic and myeloid leukaemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen