Differential expression and prognostic significance of SOX genes in pediatric medulloblastoma and ependymoma identified by microarray analysis

Judith M de Bont, Johan M Kros, Monique M C J Passier, Roel E Reddingius, Peter A E Sillevis Smitt, Theo M Luider, Monique L den Boer, Rob Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

99 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Differential expression and prognostic significance of SOX genes in pediatric medulloblastoma and ependymoma identified by microarray analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen