Differential expression of alternative forms of GAD67 in mid-gestation human fetal pancreas

N. M. Van der Werff, A. M. Verwest, M. R. Batstra, G. J. Bruining, R. R. De Krijger, B. A. Oostra, H. J. Aanstoot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)A32
TijdschriftExperimental and Clinical Endocrinology and Diabetes
Volume105
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit