Differential expression of the HMG box factors TCF-1 and LEF-1 during murine embryogenesis

M. Oosterwegel, M. Van de Wetering, J. Timmerman, A. Kruisbeek, O. Destree, F. Meijlink, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

222 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)439-448
Aantal pagina's10
TijdschriftDevelopment
Volume118
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1993
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit