Differential induction of two p24delta putative cargo receptors upon activation of a prohormone-producing cell

R P Kuiper, H R Waterham, J Rötter, G Bouw, G J Martens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Differential induction of two p24delta putative cargo receptors upon activation of a prohormone-producing cell'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen