Differential methylation EPIC analysis discloses cisplatin-resistance related hypermethylation and tumor-specific heterogeneity within matched primary and metastatic testicular germ cell tumor patient tissue samples

João Lobo, Vera Constâncio, Pedro Leite-Silva, Rita Guimarães, Mariana Cantante, Isaac Braga, Joaquina Maurício, Leendert H.J. Looijenga, Rui Henrique, Carmen Jerónimo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Differential methylation EPIC analysis discloses cisplatin-resistance related hypermethylation and tumor-specific heterogeneity within matched primary and metastatic testicular germ cell tumor patient tissue samples'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen