Differentiation of TERA-2 human embryonal carcinoma cells into neurons and HCMV permissive cells: Induction by agents other than retinoic acid

Peter W. Andrews, Eva Gönczöl, Stanley A. Plotkin, Michael Dignazio, J. Wolter Oosterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

65 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Differentiation of TERA-2 human embryonal carcinoma cells into neurons and HCMV permissive cells: Induction by agents other than retinoic acid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen