Diffusion-driven device for a high-resolution dose-response profiling of combination chemotherapy

Alexander Ganser, Günter Roth, Joost C van Galen, Janneke Hilderink, Joost J G Wammes, Ingo Müller, Frank N van Leeuwen, Karl-Heinz Wiesmüller, Roland Brock

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diffusion-driven device for a high-resolution dose-response profiling of combination chemotherapy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen