Diffusion tensor MRI of the spinal cord

Mario Ries, Richard A. Jones, Vincent Dousset, Chrit T.W. Moonen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

141 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diffusion tensor MRI of the spinal cord'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen