Direct correlation of MRI with histopathology in pediatric renal tumors through the use of a patient-specific 3D-printed cutting guide: a feasibility study

Justine van der Beek, Matthijs Fitski, Ronald de Krijger, Marc Wijnen, Marry van den Heuvel - Eibrink, M A Vermeulen, Alida F W van der Steeg, Annemieke S Littooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPediatric radiology
StatusIngediend - 28 jun. 2022

Citeer dit