Discovery of new microRNAs by small RNAome deep sequencing in childhood acute lymphoblastic leukemia

D Schotte, F Akbari Moqadam, E A M Lange-Turenhout, C Chen, W F J van Ijcken, R Pieters, M L den Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

76 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Discovery of new microRNAs by small RNAome deep sequencing in childhood acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen