Disease Progression/Clinical Outcome Model for Castration-Resistant Prostate Cancer in Patients Treated with Eribulin

J. G.C. Van Hasselt, A. Gupta, Z. Hussein, J. H. Beijnen, J. H.M. Schellens, A. D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Disease Progression/Clinical Outcome Model for Castration-Resistant Prostate Cancer in Patients Treated with Eribulin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology