Disease variants alter transcription factor levels and methylation of their binding sites

the BIOS Consortium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

291 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Disease variants alter transcription factor levels and methylation of their binding sites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology