Disorders of sex development: summaries of long-term outcome studies

Justine Schober, Anna Nordenström, Piet Hoebeke, Peter Lee, Christopher Houk, Leendert Looijenga, Gianantonio Manzoni, William Reiner, Christopher Woodhouse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

42 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Disorders of sex development: summaries of long-term outcome studies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen