Disorders of sex development: update on the genetic background, terminology and risk for the development of germ cell tumors

Martine Cools, Leendert H J Looijenga, Katja P Wolffenbuttel, Sten L S Drop

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

56 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Disorders of sex development: update on the genetic background, terminology and risk for the development of germ cell tumors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen