Dissection of a metastatic gene expression signature into distinct components

Paul Roepman, Erica de Koning, Dik Van Leenen, Roel A. de Weger, J. Alain Kummer, Piet J. Slootweg, Frank C.P. Holstege

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

36 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dissection of a metastatic gene expression signature into distinct components'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Landbouw en Biologie

Medicijnen en Levenswetenschappen