Disseminated medullary thyroid cancer after early thyroid surgery in multiple endocrine neoplasia type 2A [4] (multiple letters)

Jan Willem De Groot, Thera Links, John Plukker, Hanneke Van Santen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1205-1207
Aantal pagina's3
TijdschriftThyroid
Volume15
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - okt. 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit