Disseminated medullary thyroid carcinoma despite early thyroid surgery in the multiple endocrine neoplasia-2A syndrome

H. M. Van Santen, D. C. Aronson, A. S.P. Van Trotsenburg, F. J.W. Ten Kate, M. D. Van De Wetering, W. M. Wiersinga, J. J.M. De Vijlder, T. Vulsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Disseminated medullary thyroid carcinoma despite early thyroid surgery in the multiple endocrine neoplasia-2A syndrome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry