Distribution and functional impact of DNA copy number variation in the rat

Victor Guryev, Kathrin Saar, Tatjana Adamovic, Mark Verheul, Sebastiaan A A C van Heesch, Stuart Cook, Michal Pravenec, Timothy Aitman, Howard Jacob, James D Shull, Norbert Hubner, Edwin Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

167 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Distribution and functional impact of DNA copy number variation in the rat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen