DNA damage, aging, and cancer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

1641 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1475-1485
Aantal pagina's11
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume361
Nummer van het tijdschrift15
DOI's
StatusGepubliceerd - 8 okt. 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit