DNA double strand break repair: Zooming in on the focus

Dik C. Van Gent, Jan H.J. Hoeijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3809-3815
Aantal pagina's7
TijdschriftCell Cycle
Volume8
Nummer van het tijdschrift23
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 dec. 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit