DNA-methylation profiling discloses significant advantages over NanoString method for molecular classification of medulloblastoma

Andrey Korshunov, Lukas Chavez, Paul A. Northcott, Tanvi Sharma, Marina Ryzhova, David T.W. Jones, Andreas von Deimling, Stefan M. Pfister, Marcel Kool

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

33 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)965-967
Aantal pagina's3
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume134
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 dec. 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit