DNA microarrays: Raising the profile

Nynke L. Van Berkum, Frank C.P. Holstege

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

46 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Expression profiling using DNA microarrays is starting to come of age. The past year has seen significant advances in the number, scope and quality of studies that incorporate expression profiling experiments. Attention is starting to move on from making DNA microarrays to appropriate experimental design and sophisticated data analysis techniques.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)48-52
Aantal pagina's5
TijdschriftCurrent Opinion in Biotechnology
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 7 sep. 2001
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'DNA microarrays: Raising the profile'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit