DNA repair helicase: A component of BTF2 (TFIIH) basic transcription factor

Laurent Schaeffer, Richard Roy, Sandrine Humbert, Vincent Moncollin, Wim Vermeulen, Jan H.J. Hoeijmakers, Pierre Chambon, Jean Marc Egly

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

711 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'DNA repair helicase: A component of BTF2 (TFIIH) basic transcription factor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology

Keyphrases