DNA repair mechanisms

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

61 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17-22
Aantal pagina's6
TijdschriftMaturitas
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 28 feb. 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit