DNA Repair: Nucleotide excision-repair in the test tube

N. G.J. Jaspers, J. H.J. Hoeijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

7 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The eukaryotic nucleotide excision-repair pathway has been reconstituted in vitro, an achievement that should hasten the full enzymological characterization of this highly complex DNA-repair pathway.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)700-702
Aantal pagina's3
TijdschriftCurrent Biology
Volume5
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 1995
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'DNA Repair: Nucleotide excision-repair in the test tube'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit