DNA repair: Two pieces of the puzzle

Jan H.J. Hoeijmakers, Dirk Bootsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)313-314
Aantal pagina's2
TijdschriftNature Genetics
Volume1
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 1992
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit