Do Inflammatory Bowel Disease patients with anxiety and depressive symptoms receive the care they need?

F. Bennebroek Evertsz', N. A.M. Thijssens, P. C.F. Stokkers, M. A. Grootenhuis, C. L.H. Bockting, P. T. Nieuwkerk, M. A.G. Sprangers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

102 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Do Inflammatory Bowel Disease patients with anxiety and depressive symptoms receive the care they need?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen