Does Chemotherapy-Induced Gastrointestinal Mucositis Affect the Bioavailability and Efficacy of Anti-Infective Drugs?

Ana Rita da Silva Ferreira, Anne-Grete Märtson, Alyse de Boer, Hannah R Wardill, Jan-Willem Alffenaar, Hermie J M Harmsen, Wim J E Tissing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Does Chemotherapy-Induced Gastrointestinal Mucositis Affect the Bioavailability and Efficacy of Anti-Infective Drugs?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen