Does dexamethasone induce more neuropsychological side effects than prednisone in pediatric acute lymphoblastic leukemia? A systematic review

L. T. Warris, M. M. Van den Heuvel-Eibrink, M. A.H. den Hoed, F. K. Aarsen, R. Pieters, E. L.T. van den Akker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

23 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Steroid-induced neuropsychological side effects impact quality of life in children with acute lymphoblastic leukemia. Dexamethasone induces more metabolic side effects than prednisone. To evaluate whether dexamethasone also leads to more neuropsychological side effects, we reviewed all available literature. Randomized controlled trials with neuropsychological function as the primary or secondary outcome did not show clinically meaningful differences between dexamethasone and prednisone on cognition, mood or behavior. Pediatr Blood Cancer 2014;61:1313-1318.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1313-1318
Aantal pagina's6
TijdschriftPediatric Blood and Cancer
Volume61
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2014
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Does dexamethasone induce more neuropsychological side effects than prednisone in pediatric acute lymphoblastic leukemia? A systematic review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit